IMG_2234

Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja” reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2011.gada 13.maijā.

Uzņēmuma kapitāla daļu turētājs ir Ikšķiles novada pašvaldība, kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ikšķiles novada domes izpilddirektors. 

Uzņēmuma galvenās darbības jomas ir siltumenerģijas ražošana un piegāde, dzeramā ūdens sagatavošana, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, dzīvojamā fonda apsaimniekošana, kā arī Ikšķiles novada administratīvās teritorijas labiekārtošana (tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).

Uz 2020.gada 1.jūniju uzņēmumā strādā 62 darbinieki. Par sniegtajiem pakalpojumiem atbild vairākas struktūrvienības:
– Siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas dienests;
– Ūdenssaimniecības dienests;
– Labiekārtošanas dienests.


STATŪTI

STRUKTŪRA

INFORMĀCIJA PAR ATLĪDZĪBAS NOTEIKŠANAS KRITĒRIJIEM UN DARBA SAMAKSAS APMĒRU SADALĪJUMU PA AMATU GRUPĀM


IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS SIA “IKŠĶILES MĀJA” 2019. GADA PĀRSKATS
IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS SIA “IKŠĶILES MĀJA” OPERATĪVĀ BILANCE 2020.GADA 1.CETURKSNIS

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) – Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” ir 100% apmērā Ikšķiles pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Informāciju par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem – ziedojumi (dāvinājumi) 2016., 2017., 2018., 2019. gadā un līdz 2020.gada  1.jūnijam nav saņemti un veikti.

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS SIA “IKŠĶILES MĀJA” VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS BUDŽETĀ 2019.GADĀ
IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS SIA “IKŠĶILES MĀJA” VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS BUDŽETĀ  2020.GADA 1.CETURKSNĪ

PRIVĀTUMA ATRUNA


   TRAUKSMES CELŠANA