Ikšķiles novada pašvaldības SIA "Ikšķiles māja"

Valdes locekle 
Dina Vārslavāne 
e-pasta adrese: dina.varslavane@ikskilesmaja.lv

Biroja vadītāja
Edīte Puzule
Tālr. 65030316, e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv

Galvenā grāmatvede
Inga Vegnere
Tālr. 20207966, e-pasta adrese:inga.vegnere@ikskilesmaja.lv

Siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas dienesta vadītāja
Dace Kizino
Tālr. 25444127, e-pasta adrese:dace.kizino@ikskilesmaja.lv

Ūdenssaimniecības dienesta vadītājs
Uģis Plaudis
Tālr. 27333124, e-pasta adrese:ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniķis
Vilis Bite
Tālr: 27844103, e-pasta adrese: vilis.bite@ikskilesmaja.lv

Labiekārtošanas dienesta vadītājs
Arvis Cīrulis 
Tālr. 28306973, e-pasta adrese: arvis.cirulis@ikskilesmaja.lv

Juriste
Ilze Kozule
Tālr. 26595196, e-pasta adrese: ilze.kozule@ikskilesmaja.lv

Kasiere 

Jeļena Vakara
Tālr. 65030249 (jautājumos par rēķiniem)

Kapsētu pārziņi
Ikšķiles pilsētas kapi Brigita Mičurova, Tālr. 29254897
Lazdukalna kapi – Inese Ozola-Livčāne, Tālr. 26649856  

Avārijas dienests – Tālr.26664498 (zvanīt pēc iestādes darba laika beigām)

Pirmdiena      8:00 – 13:00    13:30 – 19:30
Otrdiena        8:00 – 13:00    13:30 – 16:30
Trešdiena      8:00 – 13:00    13:30 – 16:30
Ceturtdiena   8:00 – 13:00    13:30 – 16:30
Piektdiena     8:00 – 13:00

 Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdiena    15:00 – 19:00

Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja”

Reģistrācijas Nr. 40103416198

Norēķinu konti:
AS SEB Banka,  UNLALV2X      
LV44 UNLA 0050 0170 4344 4
“SWEDBANK” AS,  HABALV22  
LV35 HABA 0551 0385 2458 6

Juridiskā adrese: 
Dainu iela 1A-1, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052