Ikšķiles pilsētas kapsētas un Lazdukalnu kapsētas teritorija ir brīvi pieejamas apmeklētājiem šādos laikos:
– laika posmā no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim no plkst.7.00 līdz plkst.21.00
– laika posmā no 1.novembra līdz 31.martam no plkst.8.00 līdz plkst.18.00

Kapsētu pārziņi:
Ikšķiles pilsētas kapi –  tālr. 29254897 (Brigita Mičurova)
Lazdukalna kapi – tālr. 26649856 (Inese Ozola-Livčāne)

Informācijai – Lazdukalnu kapsētā ir novietots tehniskā ūdens rezervuārs (skatīt attēlus Nr.1 un Nr.2).


SIA “Ikšķiles māja” noslēdza līgumu ar SIA “CEMETY” par Ikšķiles pilsētas kapsētas (karte) un Lazdukalnu kapsētas (karte) digitalizēšanu.
Informāciju par SIA”CEMETY” un tās sniegto pakalpojumu skatīt: www.cemety.lv


1. MK noteikumi Nr.502 “Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”
2.
Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Ikšķiles novada kapsētu izveidošanas, darbības un uzturēšanas noteikumi Nr. 5_2012”