Energoefektivitātes pasākumu īstenošana
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Skolas ielā 7

Publicēts:17 Jūl 2018

Piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, noslēdzies projekts, kura ietvaros veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Skolas ielā 7, Ikšķilē. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 484 604.00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķirtais grants EUR 242 302.00.

Mājā veikti sekojoši darbi: logu un durvju nomaiņa, bēniņu pārseguma siltināšana, pagraba griestu siltināšana, fasādes un cokola siltināšana, ieejas mezglu atjaunošana, ventilācijas sistēmas pārbūve, lodžiju  remonts un apkures sistēmas rekonstrukcija. Ventilācijas sistēmas pārbūves ietvaros dzīvokļos uzstādīti rekuperatori, kas ļauj samazināt siltumenerģijas zudumus un izmaksas, kas nepieciešamas telpu apsildei aukstajā gada periodā – rekuperators izmanto nosūces silto gaisu pieplūdes gaisa uzsildīšanai, tādā veidā samazinot apkures sistēmas slodzi.

Rekonstruētā apkures sistēma ļauj katrā dzīvoklī regulēt un uzturēt telpu temperatūru atbilstoši katra dzīvokļa iedzīvotāju individuālajām komforta prasībām. Projekta īstenošanas rezultātā tiks ne tikai taupīta siltumenerģija un iegūta  atjaunota mājas fasāde, bet arī paildzināts ēkas kalpošanas laiks.


 Energoefektivitātes pasākumu īstenošana
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Skolas ielā 13

Publicēts: 16 Jūl 2018

Piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, noslēdzies projekts, kura ietvaros veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Skolas ielā 13, Ikšķilē. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 454 533.06, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķirtais grants EUR 227 266.53.

Mājā veikti sekojoši darbi: logu un durvju nomaiņa, bēniņu pārseguma siltināšana, pagraba griestu siltināšana, fasādes un cokola siltināšana, ieejas mezglu atjaunošana, ventilācijas sistēmas pārbūve, lodžiju remonts un apkures sistēmas rekonstrukcija.

Ventilācijas sistēmas pārbūves ietvaros dzīvokļos uzstādīti rekuperatori, kas ļauj samazināt siltumenerģijas zudumus un izmaksas, kas nepieciešamas telpu apsildei aukstajā gada periodā – rekuperators izmanto nosūces silto gaisu pieplūdes gaisa uzsildīšanai, tādā veidā samazinot apkures sistēmas slodzi. Rekonstruētā apkures sistēma ļauj katrā dzīvoklī regulēt un uzturēt telpu temperatūru atbilstoši katra dzīvokļa iedzīvotāju individuālajām komforta prasībām. Projekta īstenošanas rezultātā tiks ne tikai taupīta siltumenerģija un iegūta atjaunota mājas fasāde, bet arī paildzināts ēkas kalpošanas laiks.


Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi dzīvojamā mājā Skolas ielā 7

2017.gada 10.augustā starp akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” un Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” ietvaros tika parakstīts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un granta piešķiršanu.

Projekta ietvaros plānots veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Skolas ielā 7, Ikšķilē, lai iegūtu primārās enerģijas ietaupījumu un samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu, kā arī uzlabotu ēkas vizuālo izskatu.

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 493989.23 (ar PVN), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 246994.61 apmērā.

Būvniecības darbus realizēs SIA “Plastik”, būvuzraudzību nodrošinās būvspeciālists Dainis Zeitmanis, savukārt autoruzraudzību – SIA “JaunRīga ECO”.

Projekta koordinators: Kaspars Grīnbergs, tālrunis 26148875


 

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi dzīvojamā mājā Skolas ielā 13

2017.gada 10.augustā starp akciju sabiedrību “Attīstības finanšu institūcija Altum” un Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” ietvaros tika parakstīts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un granta piešķiršanu.

Projekta ietvaros plānots veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Skolas ielā 13, Ikšķilē, lai iegūtu primārās enerģijas ietaupījumu un samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu, kā arī uzlabotu ēkas vizuālo izskatu.

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 473006.12 (ar PVN), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 236503.06 apmērā.

Būvniecības darbus realizēs SIA “Plastik”, būvuzraudzību nodrošinās būvspeciālists Dainis Zeitmanis, savukārt autoruzraudzību – SIA “JaunRīga ECO”.

Projekta koordinators: Dace Kizino, tālrunis 26661675