Energoefektivitāte – attiecība starp iegūto preci vai pakalpojumu un patērēto enerģiju.

Ēkas energoefektivitāte ir siltumenerģijas un elektroenerģijas daudzums, kas tiek patērēts, lai nodrošinātu visu dzīvošanai nepieciešamo procesu (apkure, ventilācija, apgaismojums, karstā ūdens apgāde u.c.) norisi ēkā. Attiecīgi ēkas energoefektivitātes veicināšana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā. Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem ēku energoefektivitātes veicināšanā ir renovācija jeb kapitālais remonts, kad būvē tiek veikti tehniski un funkcionāli uzlabojumi.

Ēku, māju un dzīvokļu īpašnieki līdz ar renovāciju pagarina ēkas dzīves ciklu jeb mūžu, uzlabo gan ēkas ārējo izskatu, gan mikroklimatu telpās, kā arī sakārto apkārtējo vidi. Bieži vien estētiskais baudījums, kas gūts no ēkas atjaunošanas, ir tikpat svarīgs, kā finansiālais ietaupījums.

Energoefektīvi risinājumi ļauj ražotājiem samazināt produktu pašizmaksu un sabiedrībai ietaupīt uz saņemto pakalpojumu rēķina.

Energoefektivitātes paaugstināšanai mājsaimniecībās:

  • nomainīt vecās kvēlspuldzes un sadzīves elektroiekārtas uz efektīvākām,
  • regulāri sekot līdzi rēķiniem par patērēto enerģiju,
  • izvērtēt iespējas ieradumu maiņai.

1. Ēku energoefektivitāte – Ekonomikas ministrija
2. Energoefektivitāte – normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti