Izvietoto atkritumu šķirošanas konteineru adreses Ikšķiles novadā


Izvietoto atkritumu šķirošanas konteineru adreses Ikšķiles novadā, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmos:

1. Bērzu iela 1, Ikšķile – stikls, MAK, PET
2. Dainu iela 3, Ikšķile – stikls, MAK, PET
3. Dārza iela 13, Ikšķile – stikls, MAK, PET
4. Kastaņu iela 9, Ikšķile – stikls, MAK, PET
5. Lejas iela, Ikšķile – stikls, MAK, PET
6. Melioratoru iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
7. Melioratoru iela 8, Ikšķile – stikls, MAK, PET
8. Pārbrauktuves iela 2, Ikšķile – stikls, MAK, PET
9. Pārbrauktuves iela 9A, Ikšķile – stikls, MAK, PET
10. Peldu iela 22, Ikšķile – stikls, MAK, PET
11. Reinpētera iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
12. Skolas iela 2, Ikšķile – stikls, MAK, PET
13. Skolas iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
14. Skolas iela 13, Ikšķile – stikls, MAK, PET

15. Kraujas, Tīnūži – stikls, MAK, PET
16. Lapas, Tīnūži – stikls, MAK, PET
17. Kaparāmuru karjers-Ezeri, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads (šķiroto atkritumu savākšanas laukums) – stikls, MAK, PET, koksne un izlietotie koka iepakojumi, metāla iepakojumi, sadzīvē radušies bīstamie atkritumi, akumulatori, baterijas, elektroniskās iekārtas – saldētavas, ledusskapji u.c, bioloģiski noārdāmie atkritumi.

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma atrašanās vieta (karte)

Kā šķirot pareizi – infografika

Vairāk par atkritumu šķirošanu:
1. https://cleanr.lv/lv/pakalpojumi/#atkritumu-apsaimniekosana
2.
Likums “Atkritumu apsaimniekošanas likums“
3. Likums “Dabas resursu nodokļa likums”
4. Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā” Nr.4_2012


SIA “Clean R” informē par izmaiņām maksā par sadzīves atkritu apsaimniekošanu (2019.gada 11.decembris)

Ar 2020.gada 1.janvāri tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

Dabas resursu nodokļa un poligona tarifa paaugstināšanās ietekmēs atkritumu apsaimniekošanas tarifu Lielrīgas reģionā no 2019. gada 1. janvāra.

SIA Clean R  informācija: https://cleanr.lv/lv/kontakti/, Klientu apkalpošanas centrs tālruņa nr: 67111001, e-pasta adrese: kc@cleanr.lv