Vienā balsī – te ir Ikšķile!

Vienā balsī – te ir Ikšķile!

12.maijā klausītāju pilnā Ikšķiles tautas nama zālē aizritēja senioru vokālā ansambļa “Saulgrieži” 12. jubilejas koncerts. “Saulgriežus” sveikt un koncertu kuplināt bija ieradušies vairāki draugi – ansambļi no citiem Latvijas novadiem.

Šogad jubilejas koncerts notika Mātes dienā, tāpēc vairākas dziesmas bija kā veltījums mātēm, līdzās šīm sirsnīgajām dziesmām skanēja arī uz patriotiskas nots balstīti skaņdarbi dzimtajai zemei, tēvzemei Latvijai.

Koncertu atklāja Jāņa Rijnieka vadītais ansamblis “Saulgrieži”, kura dalībnieki var lepoties ar 26 bērniem, vairāk kā 50 mazbērniem un 13 mazmazbērniem.

Saulgriežiem 12.

Saulgriežiem12.

Jūrmalas tradīciju kopa “Skance” dzied jau 20 gadus. Dziedātāju kopa lepojas ar dziedāšanu Kauguros arī tādai publikai, kas ikdienā lieto krievu valodu, šie klausītāji tiek iepazīstināti ar latviešu valodu un kultūru.

Saulgriežiem 12.Atraktīvā koncertmeistara Gunāra Jēkabsona vadībā dziedāja Ķeguma kultūras nama senioru ansamblis “Kvēlziedi”.

Saulgriežiem 12.Trīs dziesmas veltītas tēvu zemei atskaņoja Jūrmalas senioru vokālais ansamblis “Kaija” Ārijas Zeltiņas vadībā.

Saulgriežiem 12.“Jubilārs” Jānis Rijnieks sēdās pie klavierēm Priekuļu kultūras nama senioru vokālā ansambļa “Neprāc” dziesmai “Īstu vīru valsis”.

Saulgriežiem 12.Jelgavas pašvaldības iestādes “Kultūra” senioru vokālā ansambļa “Vīzija” vadītājas un koncertmeistares Lienes Gailes sacerēto dziesmu “Mītavas tilti” ar sajūsmu uzklausīja ikviens koncerta vērotājs.

Saulgriežiem 12.Noslēgumā visi dziedātāji un klausītāji vienojās kopīgā dziesmā “Ikšķile”.

Saulgriežiem 12.

Saulgriežiem 12.

Ikšķiles novada pašvaldība izsaka pateicību visiem koncerta dalībniekiem!

Ansamblim “Saulgrieži” un tā vadītājam Jānim Rijniekam ilgu un radošu mūžu!