Tīnūžu tirgus atklāšana 21. jūnijā. Svinēsim kopā!

Tīnūžu tirgus atklāšana 21. jūnijā. Svinēsim kopā!

Pašos vasaras saulgriežos 21.jūnijā tiks atklāts jaunais Tīnūžu tirgus. Pirmajā tirgus dienā tirdzniecība ir plānota visas dienas garumā un visiem tirgoties gribētājiem tiek piedāvāta bezmaksas tirdzniecības vieta. Pirmajiem būs iespēja izvēlēties kādu no pieciem tirdzniecības kioskiem vai trīs tirdzniecības galdiem. Pārējie tirgotāji varēs brīvi tirgoties izmantojot savu aprīkojumu. Tirgus laukumā būs pieejams arī elektrības pieslēgums.

Tirdzniecības laukuma svinīgais atklāšanas pasākums notiks plkst.12.00, kura laikā varēs satikt Tirgus Jāni un saimnieci. Vasaras saulgriežus ieskandinās folkloras draugu kopa “Saulesmeitas”.

Sākot ar 22.jūniju tirdzniecība Tīnūžu tirgū tiks organizēta saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības 2015. gada 30. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2015 “Ielu tirdzniecības organizēšana publiskās vietās” un saistošajiem noteikumiem Nr.7/2010 „Par Ikšķiles novada pašvaldības nodevām”. Nodeva par tirdzniecības atļauju juridiskām personām ir 1,42 eiro dienā un fiziskām personām 0,71 eiro dienā.

T_tirgus no gaisa

Tirdzniecības atļauju var saņemt klientu apkalpošanas centros “Kraujas”, Tīnūžos, Tīnūžu pagastā (Tautas nams), Daugavas prospektā 34, Ikšķilē vai Peldu ielā 22, Ikšķilē, aizpildot tirdzniecības atļaujas pieprasījumu. Tirdzniecības atļaujas pieprasījumu var aizpildīt arī elektroniski pašvaldības mājaslapā www.ikskile.lv sadaļā “Pakalpojumi”. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni 65030202.

T_tirgus_atklās

Projekts “Tirdzniecības vietas izveide Tīnūžos” ir īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta mērķis ir uzlabot vietējo ražotāju konkurētspēju un veicināt pašu saražotās produkcijas noietu. Projekta būvniecības procesā tika izmantoti vairāki inovatīvi un videi draudzīgi risinājumi – otrreiz pārstrādāta betona šķembas un solārie gaismekļi, kas nodrošina tirdzniecības vietas apgaismojumu, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Projekta attiecināmo izmaksu summa ir 70 000 eiro, no kurām 49 000 eiro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

Vairāk informācija par PPP “Zied zeme” – www.ziedzeme.lv