24.novembrī Ikšķiles novadā notiks Svecīšu vakars.

24.novembrī Ikšķiles novadā notiks Svecīšu vakars.