Par ūdeni un kanalizāciju maksājot internetbankā.

Par ūdeni un kanalizāciju maksājot internetbankā.

Par ūdeni un kanalizāciju maksājot internetbankā, maksājumu uzdevumā lūdzu obligāti norādīt:
1) adresi par kuru tiek maksāts,
2) skaitītāja rādījumus,
3) vēlams arī par cik m³ tiek maksāts.

SIA “Ikšķiles māja”