Par siltumenerģijas vasaras avansa maksājumu.

Par siltumenerģijas vasaras avansa maksājumu.

Avansa maksājums 2018./2019.gada apkures sezonai – 0,14 EUR/m2 mēnesī par apkures platību,
Avansa maksājumus iekasē no š.g. 1.maija līdz 30.septembrim.
Avansa maksājumu par 2018./2019.gada apkures periodu sadala uz pieciem apkures mēnešiem, t.i. novembris, decembris, janvāris, februāris, marts.

Avansa maksājumus uzskaita atsevišķi (neieskaita kā kārtējo maksājumu).


No 2018. gada  01. jūnija, saņemot mājas vecākā iesniegumu, piecu darba dienu laikā, INPSIA “Ikšķiles māja” siltumapgādes dienesta atbildīgā persona par gāzes saimniecību veic apkures atslēgšanas / pieslēgšanas darbus.

SIA “Ikšķiles māja”