Par pieslēgšanos centralizētajam ūdensapgādes tīklam.

Par pieslēgšanos centralizētajam ūdensapgādes tīklam.

Informējam iedzīvotājus, ka ir realizēts būvprojekts: “Ūdensapgādes tīklu izbūve Jāņa Kugas un Ābolu ielās, Ikšķilē, Ikšķiles novadā”, kura ietvaros tika izbūvēti un ir nodoti ekspluatācijā centralizētie ūdensapgādes tīkli Jāņa Kugas ielā posmā no Ķiršu ielas līdz Ābolu ielai un Ābolu ielā posmā no Jāņa Kugas ielas līdz Ozolu ielai, nodrošinot visiem blakus esošajiem zemes gabaliem pieslēguma iespējas.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot iespēju lietot kvalitatīvu dzeramo ūdeni.

Iedzīvotājiem, kuri vēlas pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem vispirms nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus (Iesniegums – tehnisko noteikumu izsniegšanai.)

Sīkāk par pakalpojumu pieejamību un tehnisko noteikumu saņemšanu var uzzināt SIA “Ikšķiles māja”, Dainu ielā 1A-1, Ikšķilē personīgi vai pa tālruni 27333124.

Informācijai!
Izbūvētie sadzīves kanalizācijas tīkli pa Jāņa Kugas ielu un Ābolu ielu vēl nav nodoti ekspluatācijā.

SIA “Ikšķiles māja”