IMG_2234

Ikšķiles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ikšķiles māja” reģistrēta Uzņēmumu reģistrā 2011.gada 13.maijā.

Uzņēmuma kapitāla daļu turētājs ir Ikšķiles novada pašvaldība, kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš.

Uzņēmuma galvenās darbības jomas ir siltumenerģijas ražošana un piegāde, dzeramā ūdens sagatavošana, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, dzīvojamā fonda apsaimniekošana, kā arī Ikšķiles novada administratīvās teritorijas labiekārtošana (tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana).

Uzņēmumā strādā 64 darbinieki, un par sniegtajiem pakalpojumiem atbild vairākas struktūrvienības:
– Siltumapgādes un dzīvojamo māju apsaimniekošanas dienests;
– Ūdenssaimniecības dienests;
– Labiekārtošanas dienests.

 


STATŪTI

STRUKTŪRA

 ATLĪDZĪBAS NOTEIKUMI

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS SIA “IKŠĶILES MĀJA” 2018. GADA PĀRSKATS
IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS SIA “IKŠĶILES MĀJA” OPERATĪVĀ BILANCE 2019. GADS II.CETURKSNIS

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) – Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” ir 100% apmērā Ikšķiles pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Informāciju par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem – ziedojumi (dāvinājumi) 2016. gadā un līdz 2017.gada  1. jūlijam nav saņemti.

IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS SIA “IKŠĶILES MĀJA” VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS BUDŽETĀ 2018.GADĀ
IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBAS SIA “IKŠĶILES MĀJA” VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS BUDŽETĀ NO 2019.GADA PAR PIRMO PUSGADU

PRIVĀTUMA ATRUNA

                                                              PRIVĀTUMA POLITIKA

                                                             TRAUKSMES CELŠANA