Par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanas gaitu.

Par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanas gaitu.

Šobrīd aktīvi norisinās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” realizācija – turpinās centralizēto kanalizācijas tīklu un atzaru izbūve Ikšķiles pilsētas ielās, kanalizācijas sūkņu staciju montāža. Apakšzemes tīklu izbūves darbi lielākajā daļā ielu ir pabeigti, savukārt ceļu un ielu segumu atjaunošana turpinās un pilnībā tiks pabeigti līdz inženiertīklu nodošanai ekspluatācijā 2020.gada pavasarī. Lai nodrošinātu ielu izmantošanu līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai, tiek veikti ceļa klātnes uzturēšanas darbi  – grants–šķembu maisījuma kārtas uzbēršana un planēšana. Arī turpmāk līdz būvdarbu pabeigšanai, iespēju robežās, segums tiks uzturēts, tāpēc lūdzam izturēties ar sapratni pret esošo situāciju.

Ar ceļu būves firmu SIA “Binders” noslēgtā līguma noteikumi paredz, ka būvdarbu veicējam pēc būvdarbu pabeigšanas pienākums atjaunot ielu segumu tādā stāvoklī un ar tādu segumu, kāds tas bija pirms būvdarbu veikšanas. Izvērtējot ielu, kurās notiek būvdarbi, asfalta seguma stāvokli un pašvaldības budžeta iespējas, projekta ietvaros atsevišķu ielu asfalta segums tiks atjaunots pilnā apjomā, līdz ar ko šiem darbiem papildus iepirkuma procedūra nav nepieciešama.

Neskatoties uz to, ka  lielā daļā ielu būvdarbi ir pabeigti, pieslēgties pie izbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem varēs tikai pēc inženiertīklu nodošanas ekspluatācijā, par ko iedzīvotājiem tiks paziņots.

SIA “Ikšķiles māja”