Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2018. gadu.

Par dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2018. gadu.

Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” informē, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, sabiedrība ir sastādījusi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2018. gadu.

Ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2018. gadu dzīvokļu īpašnieki var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” birojā Dainu ielā 1A-1 , Ikšķilē sākot no 2019. gada 1.aprīļa.

SIA “Ikšķiles māja”