Notikusi Ikšķiles novada invalīdu biedrības kopsapulce.

Notikusi Ikšķiles novada invalīdu biedrības kopsapulce.

Atklājot Ikšķiles novada invalīdu biedrības kopsapulci 4.martā, Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš informēja, ka pašvaldības redzamākās pērnā gada aktivitātes ir bijušas saistītas ar valdības un Saeimas ieceri realizēt administratīvi teritoriālo reformu, kas paredz Ikšķiles novadu pievienot Ogres novadam. No pašvaldības puses ir ticis darīts viss likumu ietvaros iespējamais, lai Ikšķiles novads tiktu saglabāts un pastāvētu arī turpmāk. Tikai patstāvīgam novadam esot, ir iespējams realizēt projektus, kas maksimāli vērsti uz vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Kā vērienīgākie darbi tika minēti 2019. gadā realizētā Ikšķiles Centra laukuma izbūve, kam paralēli drīzumā noslēgsies ūdenssaimniecības otrās kārtas būvniecības darbi. Indulis Trapiņš arī pastāstīja, kādi galvenie projekti iecerēti 2020. gadā – lielas cerības tiek liktas uz Skolas ielas 4 projektēšanas darbiem, kur paredzēts izveidot ģimenes ārstu prakšu vietas, tāpat tiks turpināta ielu labiekārtošana, piemēram, Upes un Kārklu ielas, kā arī vairākas ielas Ādamlauka apdzīvotajā teritorijā.

invalidbba2020

Kopsapulces dalībniekus biedrības valdes priekšsēdētājs Oskars Počkajs iepazīstināja ar nesen amatā iecelto Ikšķiles novada pašvaldības izpilddirektori Agnesi Jankunu, atzīstot, ka daļa klātesošo ar A. Jaunkunu ir pazīstami jau iepriekš dažādu kopīgu ar Izglītības, jaunatnes un sporta pārvaldes organizēto pasākumu ietvaros. Izpilddirektore izteica pateicību biedrībai par līdzšinējo aktivitāti, atzīstot, ka Invalīdu biedrība ir viena no tām organizācijām, kas vērsta uz sadarbību, lai kopīgi meklētu risinājumus, nevis izteiktu vien kritiku vai negatīvus aizrādījumus par pašvaldības paveikto. Izpilddirektore atzina, ka Ikšķiles novadā, realizējot projektus, vienmēr tiek ievērota vides pieejamība ikvienam iedzīvotājam, tā tas ir bijis līdz šim un arī turpmāk, piemēram, pie pasta plānota pandusa izbūve, lai cilvēki ar kustību traucējumiem vieglāk varētu pārvarēt augstuma pāreju.

Šoreiz bija iespēja arī uzdot jautājumus Ikšķiles novada deputātam, PSIA “Ikšķiles māja” direktoram Jurim Rudenim, kas pastāstīja, ka realizētais ūdenssaimniecības projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem un aprīlī plānots pabeigt rakšanas darbus, kā rezultātā būs izbūvēti kanalizācijas tīkli 27 km garumā. Vairāki jautājumi skāra ēku siltināšanas iespējas, kur pašvaldība sniedz savu atbalstu, taču par realizācijas norisi ir atbildība jāuzņemas pašiem māju iedzīvotājiem.

invalidbba2020

Veselības veicināšanas centra vadītāja Gunda Gunta Rudene un Sociālā dienesta pārstāves informēja par pakalpojumiem, pasākumiem un lekcijām, kādi ir pieejami Ikšķiles novadā, atgādinot, ka ikviens ir laipni aicināts tos izmantot un apmeklēt.

Avots: www.ikskile.lv