Notika pirmā darbu uzsākšanas sanāksme projektam “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta”.

Notika pirmā darbu uzsākšanas sanāksme projektam “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta”.

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Ikšķilē tiks īstenots projekts “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, kura ietvaros tiks veikta kanalizācijas tīklu un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, būvdarbus veiks Ceļu būves firma SIA “Binders”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “Akorda”, savukārt autoruzraudzību –  SIA “Firma L4”. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA “Firma L4” izstrādāto projektu. Projekta pasūtītājs ir Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja”.

Lai sekmīgi ritētu apjomīgie būvdarbi, visas iesaistītās puses šodien, 19. jūlijā Ikšķiles novada pašvaldībā apsprieda dokumentācijas iesniegšanas termiņus un kārtību, kā arī tika noteiktas atbildīgās personas par katru būvdarbu jomu.

Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš sanāksmes dalībniekiem novēlēja sekmīgu sadarbību un atgādināja, ka Ikšķiles pašvaldība vienmēr ir gatava uzklausīt visu iesaistīto pušu viedokļus projekta realizācijas laikā. Viņš atzina, ka šis ir viens no lielākajiem projektiem Ikšķilē, kam arī noteikta prioritāte daudzu citu būvdarbu vidū. “Novēlu jums radošu kopdarbu, lai tiktu iegūts labākais rezultāts pilsētai, novadam un tā iedzīvotājiem,” sacīja I.Trapiņš.

Projekta realizācijas kopējās izmaksas sastāda 6 672 022.20 EUR (bez PVN), tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums 4 593 281.14 EUR. Plānotais projekta realizācijas laiks ir 2020.gada aprīlis.

Avots: www.ikskile.lv