Lazdukalnu kapsētā ir novietots tehniskā ūdens rezervuārs.

Lazdukalnu kapsētā ir novietots tehniskā ūdens rezervuārs.

Lazdukalnu kapsētā ir novietots tehniskā ūdens rezervuārs (skatīt attēlus Nr.1 un Nr.2).