Ikšķiles novada pašvaldības kapsētu pārvaldnieka sniegto maksas pakalpojumu cenrādis.

Apstiprināts ar Ikšķiles novada domes 2015. gada 25. novembra lēmumu Nr.13
Kapsētu apsaimniekošana

Kapsētu pārziņi:
Ikšķiles pilsētas kapi –  tālr. 29254897 (Brigita Mičurova)
Lazdukalna kapi – tālr. 26649856 (Inese Ozola-Livčāne)


SIA “Ikšķiles māja” 2018.gada pavasarī noslēdza līgumu ar SIA “CEMETY” par Ikšķiles pilsētas kapsētas (karte) un Lazdukalnu kapsētas (karte) digitalizēšanu.
Informāciju par SIA”CEMETY” un tās sniegto pakalpojumu skatīt: www.cemety.lv


1. MK noteikumi Nr.502 “Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika”

2. Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Ikšķiles novada kapsētu izveidošanas, darbības un uzturēšanas noteikumi Nr. 5_2012”