Izsludināta ārkārtas situācija.

Izsludināta ārkārtas situācija.

Pamatojoties uz 2020. gada 12.marta Ministra kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu noteikts – izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Svarīgākie punkti attiecībā uz izglītības jomu:

  • pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi;
  • lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu (veidlapa; izmantot var arī privāto izglītības iestāžu audzēkņu vecāki, veidlapa būs pieejama arī izglītības iestādēs );
  • pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi);
  • ar 2020. gada 13. martu atcelt un aizliegt visus publiskos pasākumus, sapulces, gājienus un piketus virs 200 cilvēkiem.

Ministru kabineta rīkojums pieejams šeit: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu.

Avots: www.ikskile.lv