Rīcība siltumapgādes un karstā ūdens sistēmu avārijas gadījumā.

Rīcība siltumapgādes un karstā ūdens sistēmu avārijas gadījumā.

INPSIA “Ikšķiles māja” siltumapgādes dienesta atbildīgā persona, uzrauga INP SIA “Ikšķiles māja” pārvaldīšanā esošo māju iekšējo siltumapgādes un karstā ūdens sistēmu darbību.
S
iltummezgla telpa ir paaugstinātas bīstamības telpa, atrasties šajās telpās kategoriski ir aizliegts.

Iedzīvotājiem (māju pilnvarotajām personām), kuru dzīvokļos ir problēmas ar siltumu, avārijas gadījumā nekavējoties par to jāziņo INPSIA “Ikšķiles māja” darba laikā pa tālruni nr. 65030316 vai avārijas dienestam pa tālruni nr.26664497.

INP SIA “Ikšķils māja”