INPSIA “Ikšķiles māja” apsaimniekošanā esošās daudzdzīvokļu mājas.

INPSIA “Ikšķiles māja” apsaimniekošanā esošās daudzdzīvokļu mājas.

INPSIA “Ikšķiles māja” apsaimnieko:

 1. Daudzdzīvokļu māju Dainu ielā 1, Ikšķilē,
 2. Daudzdzīvokļu māju Dainu ielā 1A, Ikšķilē
 3. Daudzdzīvokļu māju Dainu ielā 3, Ikšķilē
 4. Daudzdzīvokļu māju Stacijas ielā 27, Ikšķilē
 5. Daudzdzīvokļu māju Skolas ielā 7, Ikšķilē
 6. Daudzdzīvokļu māju Skolas ielā 9, Ikšķilē
 7. Daudzdzīvokļu māju Skolas ielā 11, Ikšķilē
 8. Daudzdzīvokļu māju Skolas ielā 13, Ikšķilē
 9. Daudzdzīvokļu māju Skolas ielā 15, Ikšķilē
 10. Daudzdzīvokļu māju Skolas ielā 17, Ikšķilē
 11. Daudzdzīvokļu māju Melioratoru ielā 2, Ikšķilē
 12. Daudzdzīvokļu māju Melioratoru ielā 4, Ikšķilē
 13. Daudzdzīvokļu māju Melioratoru ielā 6, Ikšķilē
 14. Daudzdzīvokļu māju Melioratoru ielā 8, Ikšķilē
 15. Daudzdzīvokļu māju Pārbrauktuves ielā 9A, Ikšķilē
 16. Daudzdzīvokļu māju Birzes ielā 33, Ikšķilē
 17. Daudzdzīvokļu māju Rīgas ielā 2, Ikšķilē
 18. Daudzdzīvokļu māju Rīgas ielā 15, Ikšķilē
 19. Daudzdzīvokļu māju Ābolu ielā 8, Ikšķilē