Informāciju par iekštelpu gaisa temperatūru aukstajā gadalaikā.

Informāciju par iekštelpu gaisa temperatūru aukstajā gadalaikā.

Informācija par iekštelpu gaisa temperatūru aukstajā gadalaikā

Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.340 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” 2.pielikums nosaka, kādai jābūt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekštelpu gaisa temperatūrai. Tāpat Latvijas būvnormatīvi LBN 211-08 nosaka, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvojamo istabu gaisa temperatūrai aukstajā gadalaika periodā jābūt vismaz +18°C. Ja mājas iedzīvotāji dzīvojamās istabās vēlas augstāku gaisa temperatūru, par to vienojas, sasaucot mājas iedzīvotāju kopsapulci vai veicot aptauju.

Iekšējā gaisa temperatūra un ventilācijas gaisa apmaiņas
apjoms dzīvojamo ēku telpās

Telpa Iekštelpu gaisa temperatūra aukstajā gadalaikā (°C*) Izvadāmā gaisa daudzums vai gaisa apmaiņas biežums stundā
1. Dzīvojamā istaba un guļamistaba 18 vismaz 3 m3/m2
2. Virtuve: 18
3. Vannas istaba 18-25 vismaz 25 m3
4. Tualete 18 vismaz 25 m3
5. Ēkas koplietošanas vestibils, kāpņu telpa un koridors 16 vismaz 1 m3/m2
6. Publiskas telpas (ja nav īpašu nosacījumu) 18 vismaz vienreizēja gaisa apmaiņa

Izmaiņas dzīvojamo māju siltummezglu iestatījumos nodrošina siltuma padeves automātisku regulēšanu – tiklīdz āra gaisa temperatūra sasniedz +10 grādiem, mājas siltumapgādes sistēma automātiski pārtrauc siltuma piegādi radiatoriem dzīvokļos un kāpņu telpās, savukārt temperatūrai samazinoties zem +10 grādiem, radiatoriem tiek atjaunota siltuma piegāde.

Informāciju par iekštelpu gaisa temperatūru aukstajā gadalaikā skatīt: Šeit (PDF formāts)

INP SIA “Ikšķils māja”