INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA ORGANIZĀCIJU ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ (PAPILDINĀTS).

INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA ORGANIZĀCIJU ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ (PAPILDINĀTS).

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju valstī, no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim Ikšķiles novada teritorijā tiek atcelti plānotie kultūras, sporta un izglītojošie publiskie pasākumi, kā arī treniņi, sacensības un mēģinājumi pašvaldības iestādēs.

 14.marta Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēdē nolemts ( vairāk informācijas  šeit: )

 •   SVEŠVALODU CENTRALIZĒTO EKSĀMENU 12.KLASĒM NORISE PĀRCELTA UZ 2020.GADA MAIJUŠobrīd plānots, ka eksāmenu norise tiks organizēta laika posmā no 2020. gada 12. maija līdz 2020. gada 15. maijam▶angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 12. maijā,  mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. maijā;
  ▶vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 13. maijā;
  ▶krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 14. maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15 maijā;
  ▶franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 15. maijā;
 • atcelt un aizliegt neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visus sabiedrībai publiski pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumus (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājienus un piketus (atbilstoši likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām), reliģiskās darbības veikšanu pulcējoties.Ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikt, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00

Šajā laika posmā apmeklētājiem slēgtas šādas pašvaldības iestādes un objekti:
•    Ikšķiles tautas nams
•    Tīnūžu tautas nams
•    Centrālā bibliotēka un Tīnūžu bibliotēka
•    Kultūras mantojuma centrs ”Tīnūžu muiža”
•    Tūrisma informācijas centrs
•    Jauniešu centrs
•    Veselības veicināšanas centrs

Slēgtas izglītības iestādes:
•    Ikšķiles vidusskola
•    Tīnūžu sākumskola
•    Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola
•    Sporta skola

Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” un “Čiekuriņš” netiek slēgtas, kā arī darbosies Tīnūžu sākumskolas pirmsskolas posms. Vecāki tiek aicināti vest bērnus uz iestādi tikai gadījumā, ja nav citu iespēju bērna pieskatīšanai.

 Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums (veidlapa), ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;

Darba organizācija pašvaldības iestādēs:

                                                           Ikšķiles novada pašvaldība Ikšķilē,  Peldu ielā 22
Ikšķiles novada pašvaldības darbinieki iespēju robežās darbu organizēs attālināti,  darba vietu apmeklējot tikai nepieciešamības gadījumā, ja pienākumus un uzdevumus nevarēs veikt attālināti.

 • Aicinām iedzīvotājus Ikšķiles novada pašvaldībai adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@ikskile.lv.
 • Ikšķiles novada pašvaldībā  kase tiek slēgta. Maksājumu veikšanai lūdzam izmantot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija lv.  Maksājumus par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var veikt arī SIA “Maxima” veikalu kasēs visā Latvijā.

                                                                            Būvvalde
Būvvalde darbosies attālināti.  Tā turpina izskatīt un akceptēt būvniecības ieceres un būvprojektus elektroniski izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
Iesniegumus no iedzīvotājiem būvvalde pieņem elektroniski parakstītus e-pasta adresē buvvalde@ikskile.lv.
Konsultācijas mutiski var saņemt telefoniski:

 • teritorijas plānošanas jautājumi, zemes ierīcība, īpašumu apgrūtinājumi un nekustamā īpašuma atļautā izmantošana – pa tālruni 65030344;
 • būvniecība un zemes vienības plānošanas jautājumi – pa tālruni 65030775;
 • dokumentu iesniegšana un saņemšana, reklāmas izvietošana – pa tālruni 65030443;
 • būvju nodošana ekspluatācijā, būvatļauju pagarināšana, pārreģistrēšana – pa tālruni 65020898.

                                                                   Klientu apkalpošanas centrs
Ikšķiles novada pašvaldība pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē Klientu apkalpošanas centros Ikšķilē un Tīnūžos.
Informāciju par pakalpojumu saņemšanas iespējām var saņemt:

 • Klientu apkalpošanas centrs Ikšķilē – tālr.: 65068932, e-pasts: ikskile@pakalpojumucentri.lv vai irina.vavere@ikskile.lv
 • Klientu apkalpošanas centrs Tīnūžos – tālr.: 65068952, e-pasts: tinuzi@pakalpojumucentri.lv vai ilona.balode@ikskile.lv

Aicinām iedzīvotājus Ikšķiles novada pašvaldībai adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@ikskile.lv.

                                                                    Sociālais dienests
Sociālais dienests nodrošinās Ikšķiles novada iedzīvotāju pieņemšanu atbilstoši apmeklētāju pieņemšanas laikiem:

 • Pirmdienās 8.30-13.00; 14.00-19.00;
 • Otrdienās 8.30-12.00;
 • Trešdienās 8.30-12.00; 12.30-17.00;
 • Ceturtdienās 12.30-17.00;
 • Piektdienās 8.30-15.00.

Sociālā dienesta pakalpojumi – transporta pakalpojums un aprūpes mājās pakalpojums tiks nodrošināti līdzšinējā kārtībā.
 Atvērto durvju diena 17.03.2020. tiek atcelta!
Taču aicinām iedzīvotājus pirms vēršanās Sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu saņemšanas, atbildīgi izvērtēt vai persona (ģimene) nav apmeklējusi Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.

Informējam, ka iesniegumu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, var sūtīt uz e-pastu: socialaisdienests@ikskile.lv.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām zvanīt pa tālr. 65055459, 26179145, 22027666.

Lai mazinātu koronavīrusa izraisītās saslimšanas “Covid-19” izplatīšanās risku, lūdzam izvērtēt nepieciešamību apmeklēt pašvaldības iestādes. Esiet atbildīgi par savu un līdzcilvēku veselību!
Aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem!

Avots: www.ikskile.lv