Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros izbūvēto kanalizācijas kolektora atzaru pieslēgumu nekustamajiem īpašumiem.

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros izbūvēto kanalizācijas kolektora atzaru pieslēgumu nekustamajiem īpašumiem.

Atbilstoši Būvniecības likuma 21.pantā noteiktajam,  ka būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā, Ikšķiles pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgt savu nekustamo īpašumu pie izbūvētajiem kanalizācijas kolektora atzariem  tikai pēc kanalizācijas tīklu nodošanas ekspluatācijā.
Par izbūvēto kanalizācijas tīklu nodošanas ekspluatācijā termiņiem tiks paziņots papildus.

Lai veiktu pieslēgumu ir nepieciešams:
– fiziskas vai juridiskas personas  IESNIEGUMS tehnisko noteikumu izsniegšanai;
– pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;
– zemes gabala robežu plāns (kopija);
–  zemesgrāmatas apliecība (kopija);
– zemes gabala shēma ar jauno tīklu plānoto izvietojumu;
– visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067., 1068.pants);
– zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks.

Papildus informācija par pieslēgumu veikšanu pa tālruņa nr. 27333124 vai rakstīt uz e-pasta adresi: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv

SIA “Ikšķiles māja”