Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C, D un E daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.01.2019. līdz 31.01.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 31.janvārim ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m. Atliktos darbus plānots turpināt 2019.gada aprīlī.

B. daļas būvdarbi:
Papeļu
iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 684,38 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 169,45 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļeji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 74%.

Lībiešu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 276,33 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 152,31 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 17%.

C. daļas būvdarbi:
Ķiršu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 343,53 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 70,03 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 63%.

Robežu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 261,56 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 9,15 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Daļeji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Mālu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 143,82 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 105,05 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kraujas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 136,08 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 90,22 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 88%.
Stadiona iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 256,52 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 163,06 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 41%.
Krasta iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 60,42 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 60,42 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 64%.
Vimbu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 86,99 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 86,99 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 97%.
Jāņa Kugas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 155,94 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 155,94 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 26%.
Bumbieru iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 138,39 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 139,39 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 92%.
Sadzīves kanalizācijas speidvads Stadiona ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts 67,46 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 67,46 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 92%.

 

D. daļas būvdarbi:
Birzes iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 121,74 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 72,81 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Mērnieku iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 268,01 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 23,84 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Daļeji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 91%.
Ganu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 301,40 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 160,18 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 61%.
Dīķu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 107,25 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 107,25 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 27%.

E. daļas būvdarbi:
Laivinieku iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 335,69 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 150,31 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 83%.
Pilskalna iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 126,92 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 32,37 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 39%.
Lejas iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 152,33 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 152,33 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 26%.

F. daļas būvdarbi:
Lakstīgalu iela
– Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 106,04 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 106,04 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 83%.
Skanuļu iela
– Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 65,98 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 65,98 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 89%.
Paegļu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 159,36 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 159,36 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 69%.
Bērzu un Pakalnu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 139,09 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 139,09 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Egļu iela – Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 139,46 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 139,46 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 31%.
Sadzīves kanalizācijas spiedvads Paegļu ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts – 162,13 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 162,13 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 48%.

Februāra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”