Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 31.12.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 31.decembrim ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Ceļu segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbi ir pabeigti.

B. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100%. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3307 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Ceļu segumu atjaunošana un labiekārtošanas darbi ir pabeigti.

C. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100% pabeigta. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 4644,95 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Tika veikta ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi izņemot Ievu ielu, Ķiršu ielu (20m2). Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.

D. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100% pabeigta.
KSS – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 3 gab. (100% pabeigts).
Daļēji veikti ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.
Ziedu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 550,70 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 3,5 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

E. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100% pabeigta.
KSS – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 7 gab. (100% pabeigts, ieskaitot papildus izbūvēto KSS Laivinieku ielā).
Daļēji veikti ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.
Laivinieku iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 411,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 4,29 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Laivinieku ielā (papilddarbi) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas La-KSS-JAUNA izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
EL tīklu izbūve Laivinieku ielā (papilddarbi) – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve (1 gab). Darbu izpilde – 100%

F. daļas būvdarbi:
F daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti, izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3189.58 m.
KSS izbūve – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 5 gab. (100% pabeigts).
Daļēji veikti ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.

G. daļas būvdarbi:
G daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti, izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 8115.51 m.
KSS izbūve – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 4 gab. (100% pabeigts).
Daļēji veikti ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi. Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.

Janvāra un februāra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!

„Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” projekta vadītājs
SIA “Ikšķiles māja” direktors Juris Rudens