Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 30.11.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 30.novembrim ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.

KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Pabeigti atliktie darbi, izņemot ceļa seguma atjaunošana un labiekārtošana Pils ielā.

B. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100%. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3307 m.

KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).

C. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100% pabeigta. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 4644,95 m.

KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Tika veikta ceļu seguma atjaunošanas darbi un labiekārtošanas darbi izņemot Ievu ielu, Ķiršu ielu (20m2). Labiekārtošanas darbi tiks turpināti 2020.gada maija mēnesī.

D. daļas būvdarbi:
Peldu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 707,36 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 39,24 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Magoņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 325,69 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 6,14 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Magoņu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 11,61 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 11,61 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta hidrauliskā pārbaude. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

Ziedu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 812,79 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 12,85 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta hidrauliskā pārbaude. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Dīķu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Di-KSS-1 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Ziedu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Zi-KSS-3 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.

Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Magoņu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Ma-KSS-2 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
EL tīklu izbūve Magoņu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde – 100%.
EL tīklu izbūve Dīķu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde – 100%.
EL tīklu izbūve Ziedu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde – 100%.
Tika veikta ceļu seguma atjaunošana:

Ziedu ielā (daļēji);
Dalbiņu ielā (pilnā apjomā);
Magoņu ielā (pilnā apjomā);
Peldu ielā (pilnā apjomā);
Zemeņu ielā (pilnā apjomā).

E. daļas būvdarbi:
Smilgu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 56,44 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 4,81 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

Laivinieku iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 352,90 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 21,40 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Miera iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 411,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 4,29 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Rasas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 347,85 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 6,81 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Lejas ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Le-KSS-4 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Pilskalna ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Pi-KSS-6 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
EL tīklu izbūve Lejas, Līvciema un Pilskalna ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde – 100%.
Tika veikta ceļu seguma atjaunošana:
Rītupes ielā (daļēji);
Rītiņu ielā (pilnā apjomā);
Līvciema ielā (pilnā apjomā);
Rasas ielā (pilnā apjomā).

F. daļas būvdarbi:
F daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti, izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3189.58 m.

KSS izbūve – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 5 gab.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana:
Tīnūžu šoseja (pilnā apjomā);
Kārļa iela (daļēji);
Lakstīgalu iela (pilnā apjomā);
Paparžu iela (pilnā apjomā).

G. daļas būvdarbi:
G daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti, izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 8115.51 m.

KSS izbūve – izbūvētas visas paredzētās kanalizācijas sūkņu stacijas – 4 gab.
Ausekļa iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 1245,60 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 218,40 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
EL tīklu izbūve Ausekļa ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve (1gab). Darbu izpilde – 100%.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana:
Mārtiņa ielā (daļēji);
Ausekļa ielā (daļēji);
Māras ielā (pilnā apjomā);
Lupīnu ielā (daļēji);
Ādama ielā (daļēji);
Ogres ielā (daļēji).

Decembra un Janvāra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!

„Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” projekta vadītājs
SIA “Ikšķiles māja” direktors Juris Rudens