Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 30.09.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 30.septembrim ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Pabeigti atliktie darbi, izņemot ceļa seguma atjaunošana un labiekārtošana Pils ielā.

B. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100%. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3307 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100%).

C. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100% pabeigta. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 4630 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100%).
Tika veikta ceļu seguma atjaunošana:
Ābolu iela (pilnā apjomā);
Jāņa Kugas iela (pilnā apjomā).

D. daļas būvdarbi:
Ziedu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 547,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 13,02 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 99%.
Peldu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 167,60 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 167,60 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 24%.
Zemeņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 70,60 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 70,60 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Magoņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 316,24 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 97,69 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 90%.
Ziedu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 780,34 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 1,19 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 95%.
Ziedu iela ūdensvads – Tika veikta ūdensvada Ū1 būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 181,44 m ūdensvada cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 181,44 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta hidrauliskā pārbaude. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

Tika veikta ceļu seguma atjaunošanan – Ziedu iela (daļēji).

E. daļas būvdarbi:
Lejas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 582,37 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 179,87 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 99%.
Lejas iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 252,90 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 164,13 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 93%.
Līvciema iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 171,70 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 171,70 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Pilskalna iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 89,90 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 89,90 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.

Priežu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 541,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 59,23 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Smilgu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 51,63 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 51,63 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Rasas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 341,04 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 32,31 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 97%.

Rītumpes iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 295,10 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 126,60 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana sekojošās ielās – Rītiņu iela (daļēji).

F. daļas būvdarbi:
Kārļa iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 381,27 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 7,36 m. Veikti grunts sablīvējuma testi.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 95%.
Tīnūžu šoseja – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 39,22 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 39,22 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Lakstīgalu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 190,07 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 40,46 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tika veikta spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Tīnūžu šoseja (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 22,30 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 22,30 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Lakstīgalu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 44,32 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 44,32 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Lakstīgalu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas La-KSS-3 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 75%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Tīnūžu šoseja – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Ti-KSS-1 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 75%.
EL tīklu izbūve Kārļa ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde – 100%.

Tika veikta ceļu segumu atjaunošana sekojošās ielās:
Kārļa iela (daļēji);
Zīļu iela (pilnā apjomā).

G. daļas būvdarbi:
Lupīnu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 471,88 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 471,88 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Tīklu izbūve veikta 55%.

Mārtiņa iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 992,22 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 453,83 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Tīklu izbūve veikta 100%.
Indrānu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 1151,49 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 176,60 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 98%.
Melioratoru iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 198,05 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 198,05 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 84%.

Ausekļa iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 1014,09 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 382,92 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 81%.
Ādama iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 450,40 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 77,71 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ausekļa iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 209,00 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 209,00 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Mārtiņa iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 404,90 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 404,90 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, spiedvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.

Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Ausekļa ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Ae-KSS-1 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana sekojošās ielās:
Mārtiņa iela (daļēji);
Ausekļa iela (daļēji).

Oktobra un Novembra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”