Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 31.08.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 31.augustam ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Pabeigti atliktie darbi, izņemot ceļa seguma atjaunošana un labiekārtošana Pils ielā.

B. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100%. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 3307 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100%).
Tika veikta ceļu seguma atjaunošana:
Papeļu iela (pilnā apjomā);
Lībiešu iela (daļēji);
Dārza iela (daļēji);
Ozola iela (pilnā apjomā).

C. daļas būvdarbi:
Cauruļvadu izbūve 100%. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas tīkli kopumā 4630 m.
KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100%).
Tika veikta ceļu seguma atjaunošana:
Asaru iela (pilnā apjomā);
Ošu iela (pilnā apjomā).

D. daļas būvdarbi:
Ziedu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 534,18 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 212,68 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 97%.
Tika veikta ceļu seguma atjaunošana:
Dīķa iela (daļēji);
Magoņu iela (daļēji);
Vārpu iela (daļēji).

E. daļas būvdarbi:
Lejas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 402,50 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 6,34 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 68%.

Priežu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 136,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 35,90 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Birzes iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 295,43 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 16,78 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Priežu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 541,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 59,23 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Pilskalna iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 311,39 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 110,66 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Pakalnu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 115,85 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 4,74 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Īsā iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 388,07 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 110,22 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

Viršu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 206,54 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 17,55 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Rītumpes iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 168,50 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 168,50 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 57%.

Rītiņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 466,39 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 285,40 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Birzes iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 188,90 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 30,04 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Līvciema iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 207,56 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 138,74 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 36%.

EL tīklu izbūve Birzes ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde 100%.
EL tīklu izbūve Priežu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde 100%.

Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Birzes ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Bi-KSS-1 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 100%.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana sekojošās ielās:
Miera iela (daļēji);
Īsā iela (daļēji);
Pakalnu iela (daļēji);
Viršu iela (daļēji);
Pilskalna iela (daļēji).

F. daļas būvdarbi:
Kārļa iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 373,91 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 313,93 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 93%.
Kārļa iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 9,25 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 9,25 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.

Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Kārļa ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Ka-KSS-2 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 75%.

G. daļas būvdarbi:
Māras iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 1155,70 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 502,38 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

Mārtiņa iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 538,39 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 526,60 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 54%.
Indrānu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 974,89 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 314,45 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 83%.
J.Mazura iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 376,02 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 306,99 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ogres iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 69,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 69,20 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ausekļa iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 631,17 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 631,17 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Tīklu izbūve veikta 51%.

Ādama iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 372,69 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 310,29 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 83%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Ausekļa ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Au-KSS-3 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija izbūvēta 75%.
Tika veikta ceļu segumu atjaunošana sekojošās ielās:
Māras iela (daļēji);
Indrānu iela (daļēji);
Ādama iela (daļēji);
Celmu iela (daļēji);
Gaiļu iela (daļēji);
Lauku iela (daļēji);
Zvaigžņu iela (daļēji);
Saules iela (daļēji).

Septembra un Oktobra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”