Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ietvaros turpinās kanalizācijas tīklu izbūve Ikšķiles pilsētas ielās. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 25.5.kilometri pašteces kanalizācijas tīklus, 3 kilometrus spiedvadu un 21 kanalizācijas sūkņu staciju. Projekta realizācija sniegs iespēju būtiski palielināt to iedzīvotāju skaitu, kuriem būs iespēja saņemt kvalitatīvus kanalizācijas pakalpojumus, tādejādi nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu no mājsaimniecību decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Kanalizācijas tīklu izbūvi veic Ceļu būves firma SIA “Binders”. Kopš būvdarbu uzsākšanas izbūvēti 23 kilometri pašteces kanalizācijas tīkli, 2.1 kilometri spiedvada un 9 kanalizācijas sūkņu stacijas.

Apakšzemes tīklu izbūves darbi lielākajā daļā ielu ir pabeigti, savukārt ceļu un ielu segumu atjaunošana turpinās un ir procesā. Ceļa seguma atjaunošanas darbi pilnībā tiks pabeigti līdz inženiertīklu nodošanai ekspluatācijā 2020.gada pavasarī. Lai nodrošinātu ielu izmantošanu līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai, tiek veikti ceļa klātnes uzturēšanas darbi  – grants–šķembu maisījuma kārtas uzbēršana un planēšana. Arī turpmāk līdz būvdarbu pabeigšanai, iespēju robežās, segums tiks uzturēts, tāpēc lūdzam izturēties ar sapratni pret esošo situāciju.

 Ar ceļu būves firmu SIA “Binders” noslēgtā līguma noteikumi paredz, ka būvdarbu veicējam pēc būvdarbu pabeigšanas pienākums atjaunot ielu segumu tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms būvdarbu veikšanas.

Aicinām ar sapratni izturēties pret būvniecības laikā radītajām neērtībām.

SIA “Ikšķiles māja”