Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 31.07.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 31.jūlijam ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.

KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Pabeigti atliktie darbi, izņemot ceļa seguma atjaunošana un labiekārtošana Pils ielā.

B. daļas būvdarbi:
Dārza iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 736,14 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 357,24 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

C. daļas būvdarbi:
Jāņa Kugas iela –
Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 591,52 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 44,01 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ķiršu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 522,81 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 44,11 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.

Ievu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 561,05 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 62,08 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ābolu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 498,58 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 22,55 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Alkšņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 92,22 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 5,5 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.

D. daļas būvdarbi:
Ziedu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 779,15 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 256,46 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta cauruļvada hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 95%.
Rožu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 135,26 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 24,77 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

E. daļas būvdarbi:
Lejas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 396,16 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 8,95 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 67%.

Priežu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 100,30 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 6,71 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 73%.
Priežu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 481,97 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 304,84 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 89%.
Pilskalna iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 200,73 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 73,81 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 62%.

Rītiņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 180,99 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 180,99 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 36%.
Birzes iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 158,86 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 156,66 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 67%.
EL tīklu izbūve Lejas ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas EL tīklu izbūve. Darbu izpilde 100%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Lejas un Priežu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Le-KSS-3 un Pr-KSS-2 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija Le-KSS-3 izbūvēta 100%. Kanalizācijas sūkņu stacija Pr-KSS-2 izbūvēta 75%.

F. daļas būvdarbi:
Kārļa iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 59,98 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 59,98 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 15%.
Cīruļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 222,48 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 59,70 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Zīļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 261,29 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 261,29 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Strazdu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 62,90 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 62,90 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Stacijas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 105,31 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 105,31 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.

G. daļas būvdarbi:
Māras iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 653,32 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 653,32 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 56%.
Mārtiņa iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 11,79 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 11,79 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 1%.
Indrānu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 660,44 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 660,44 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 56%.
Celmu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 250,87 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 203,88 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 97%.
J.Mazura iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 69,03 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 69,03 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 18%.
Lauku iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 153,67 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 153,67 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 95%.
Ādama iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 62,40 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 62,40 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 14%.
Celmu (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 96,85 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 96,85 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 90%.
Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Mārtiņa ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas Mr-KSS-5 izbūve. Kanalizācijas sūkņu stacija Mr-KSS-5 izbūvēta 75%.

Augusta un septembra mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”