Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 30.06.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 30.jūnijam ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.

KSS – izbūvēta viena paredzētā kanalizācijas sūkņu stacija (100% pabeigts).
Pabeigti atliktie darbi, izņemot ceļa seguma atjaunošana un labiekārtošana Pils ielā.

B. daļas būvdarbi:
Dārza iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 378,90 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 340,80 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 50%.

Lībiešu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 1578,74 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 141,32 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

C. daļas būvdarbi:
Jāņa Kugas iela –
Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 547,51 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 29,34 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 91%.
Stadiona iela:
Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 400,72 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 82,73 m. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ķiršu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 516,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 156,60 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 89%.

Ievu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 498,97 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 113,86 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 88%.
Ābolu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 476,03 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 7,55 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 94%.
Alkšņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 86,72 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 42,87 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 91%.

D. daļas būvdarbi:
Ziedu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 522,69 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 109,75 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 64%.
Skolas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 67,30 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 67,30 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Rožu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 110,49 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 110,49 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 81%.
Ziedu iela (K1) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 321,50 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 222,35 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 58%.

E. daļas būvdarbi:
Līvciema iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 69,89 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 69,82 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 12%.

Birzes iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 278,65 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 278,65 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 93%.
Priežu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 93,59 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 93,59 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 69%.
Priežu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 177,13 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 177,13 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 33%.

Īsā iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 277,85 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 79,68 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 71%.
Smilšu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 282,23 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 162,59 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 93%.
Rasas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 308,73 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 50,42 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 88%.
Pakalnu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 111,11 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 111,11 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 81%.
Birzes iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 2,2 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 2,2 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 1%.

F. daļas būvdarbi:
Paparžu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 55,4 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 55,4 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.

Cīruļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 162,78 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 162,78 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.Tīklu izbūve veikta 73%.

G. daļas būvdarbi:
Saules iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 153,71 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 28,78 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

Gaiļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 136,42 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 136,42 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Zvaigžņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 150,62 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 10,7 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija.  Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Celmu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 46,99 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 46,99 m. Veikti grunts sablīvējuma testi, veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 18%.

Jūlija un augusta mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”