Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 31.05.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 31.maijam ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m.

Pabeigti atliktie darbi, izņemot ceļa seguma atjaunošana un labiekārtošana Pils ielā.

B. daļas būvdarbi:
Papeļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 926,53 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 39,16 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

Lībiešu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 1437,74 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 542,32 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 90%.
Sadzīves kanalizācijas sūkņu satacija Papeļu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas Pa-KSS-1 pieslēgšana un pārbaude. KSS atrodas darba režīmā. Tika veikta instruktāža. Darbu izpilde 100%.

C. daļas būvdarbi:
Jāņa Kugas iela –
Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 518,17 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 271,76 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 87%.
Raudu iela:
Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 97,22 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 15,15 m. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ķiršu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 359,60 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 16,07 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 66%.

Ievu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 385,11 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 12,22 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 68%.
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Krasta ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas Pa-KSS-1 pieslēgšana un pārbaude. KSS atrodas darba režīmā. Tika veikta instruktāža.

D. daļas būvdarbi:
Ziedu iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 112,94 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 112,94 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 14%.
Ganu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 491,18 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 0,58 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Magoņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 218,55 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 48,39 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 62%.
Ziedu iela (K1) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 99,15 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 90,62 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 18%.

E. daļas būvdarbi:
Lejas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 387,21 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 8,34 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 66%.

Lejas iela (SPK) – Tika veikta sadzīves kanalizācijas spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 92,92 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 92,92 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 34%.
Miera iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 406,91 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 406,91 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Īsā iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 198,17 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 198,17 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 51%.
Smilšu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 119,64 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 119,64 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 39%.
Rasas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 258,31 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 193,47 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 73%.

Skuju iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 145,10 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 25,00 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Viršu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 188,99 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 25,14 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 91%.

F. daļas būvdarbi:
Madaru iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 69,20 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 3,46 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.

Paegļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 226,92 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 1,00 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Egļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 427,47 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 10,20 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Veikti seguma atjaunošanas darbi. Tīklu izbūve veikta 100%.
EL tīklu izbūve Paegļu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas El tīklu izbūve. Veikti seguma atjaunošanas darbi. Darbu izpilde 100%.
EL tīklu izbūve Dzelzceļa ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas El tīklu izbūve. Veikti seguma atjaunošanas darbi. Darbu izpilde 100%.
Sadzīves kanalizācijas spiedvads Dzelzceļa ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts – 76,70 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 6,26 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. TVeikti seguma atjaunošanas darbi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Sadzīves kanalizācijas sūknu stacija Dzelzceļa ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Darbu izpilde 75%.
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Dzelzceļa ielā un  Paegļu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas Dz-KSS-4 un Pe-KSS-5 pieslēgšanas un pārbaude (100% pabeigtas 2 no 5 paredzētajām). KSS atrodas darba režīmā, tika veitka instruktāža.

Jūnija mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”