Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanu.

Īstenojot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta”, būvniecības darbi notiek A, B, C un D, E, F, G daļā (skatīt attēlu Nr.1, skatīt attēlu Nr.2)
(Atskaites periods no 01.04.2019. līdz 30.04.2019.)

No 2018.gada 13.augusta līdz 2019.gada 30.aprīlim ir veikti sekojoši būvdarbi:

A. daļas būvdarbi:
A daļas cauruļvadu izbūves darbi ir 100% pabeigti. Izbūvēti sadzīves kanalizācijas pašteces tīkli kopumā 4980,42 m. Atliktos darbus plānots turpināt 2019.gada maijā.

B. daļas būvdarbi:
Papeļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 887,37 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 66,49 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 95%.
Dārza iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 38,10 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 38,10 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 5%.

Lībiešu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 895,42 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 542,26 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 56%.
Ozolu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 61,54 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 61,54 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Sadzīves kanalizācijas spiedvads Papeļu ielā – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 4,07 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 4,07 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Sadzīves kanalizācijas sūkņu satacija Papeļu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Darbu izpilde 100%.

C. daļas būvdarbi:
Jāņa Kugas iela –
Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 246,41 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 90,47 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 41%.
Ošu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 60,73 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 60,73 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.

Kalnu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 129,85 m kanalīzācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 129,85 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Stadiona iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 317,99 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 5,02 m.Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 78%.
Sporta iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 238,81 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 46,15 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 100%.
Alkšņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 43,85 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 43,85 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 46%.
Ābolu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 468,48 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 277,45 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 93%.
Ievu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 372,89 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 154,17 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 66%.
Sadzīves kanalizācijas speidvads Stadiona ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts 340,74 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 202,27 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 100%.
Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija Krasta ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Darbu izpilde 75%.

 

D. daļas būvdarbi:
Ziedu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 8,53 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 8,53 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 2%.
Puķu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 78,34 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 46,92 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Ganu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 490,60 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 45,53 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 98%.
Dīķu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 374,46 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 267,21 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 96%.
Vārpu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 183,73 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 183,73 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Magoņu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 170,16 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 170,16 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 48%.
Neļķu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 124,66 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 124,66 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.

E. daļas būvdarbi:
Lejas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 378,87 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 175,17 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Daļēji veikta ceļa seguma atjaunošana. Tīklu izbūve veikta 64%.

Rasas iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 64,84 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 64,84 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 18%.
Skuju iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 120,10 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 120,10 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 83%.
Viršu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 163,85 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 163,85 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 79%.

F. daļas būvdarbi:
Dainu iela
– Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 319,52 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 125,16 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.

Bērzu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 87,65 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 87,65 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 100%.
Lakstīgalu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 149,61 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 43,57 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 77%.
Egļu iela – Tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu būvniecība. Kopš darbu uzsākšanas izbūvēts 417,27 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 60,68 m. Veikti grunts sablīvējuma testi , veikta CCTV inspekcija. Tīklu izbūve veikta 94%.
Sadzīves kanalizācijas spiedvads Paegļu ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts – 337,52 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 98,79 m. Veikti grunts sablīvējuma testi un hidrauliskā pārbaude. Tīklu izbūve veikta 100%.
Sadzīves kanalizācijas spiedvads Dzelzceļa ielā – Tika veikta spiedvada būvniecība. Kopš darbu uzsākšānas izbūvēts – 71,58 m kanalizācijas cauruļvadu, tai skaitā, atskaites periodā – 71,58 m. Veikti grunts sablīvējuma testi. Tīklu izbūve veikta 93%.
Sadzīves kanalizācijas sūknu stacija Dzelzceļa ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Darbu izpilde 75%.
Sadzīves kanalizācijas sūknu stacija Paegļu ielā – Tika veikta kanalizācijas sūkņu stacijas montāža. Darbu izpilde 75%.

Maija mēnesī kanalizācijas izbūves darbi projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros turpināsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!
SIA „Ikšķiles māja”