Informācija kura jānorāda maksājuma uzdevumā veicot maksājumu par ūdeni un kanalizāciju.

Informācija kura jānorāda maksājuma uzdevumā veicot maksājumu par ūdeni un kanalizāciju.

Par ūdeni un kanalizāciju maksājot internetbankā, maksājumu uzdevumā lūdzu obligāti norādīt:
1) adresi par kuru tiek maksāts,
2) skaitītāja rādījumus,
3) vēlams arī par cik m³ tiek maksāts.

Atgādinām, ka atbilstoši MK noteikumos Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu“ noteiktajam ūdens skaitītāji jāverificē (jāpārbauda) reizi  četros gados.

INP SIA “Ikškiles māja”