Gada ienākumu deklarācija.

Gada ienākumu deklarācija.

Fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, – gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Savukārt tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību, var brīvprātīgi iesniegt gada ienākuma deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (izglītību, medicīnu, zobārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c.).

Vēršam uzmanību, ka abos gadījumos iesniedz vienu kopīgu dokumentu – gada ienākumu deklarāciju –, aizpildot atbilstošos deklarācijas pielikumus. Deklarācijas aizpildīšana un iesniegšana elektroniski ļaus ietaupīt Jūsu resursus, jo lielākā daļa no datiem jau automātiski tiek atlasīta gada ienākumu deklarācijā.

Esam īpaši padomājuši arī par viedtālruņu lietotājiem, un tagad ar attaisnotajiem izdevumiem saistītos dokumentus ir iespējams iesniegt, izmantojot viedtālruni, skatīt sadaļu “Mobilās lietotnes”.


Visiem iedzīvotājiem, kuru ienākumiem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ir jāseko līdzi tam, vai gada laikā piemērotie nodokļu atvieglojumi un VID prognozētais neapliekamais minimums atbilst viņu kopējiem gada ieņēmumiem. No tā ir atkarīgs, vai, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, valsts nodokli atmaksās vai arī tas būs jāpiemaksā.

2019. gadā VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķina formulā ir iekļauts jauns koeficents – ienākumu pieauguma koeficients 1,09.  Minētais koeficients ir ieviests, lai mazinātu iespēju, ka iedzīvotajiem veidojas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksa, attiecīgi pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju un samaksāt papildus aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Ja izveidojusies nodokļa piemaksa, tad deklarācija jāiesniedz obligāti, savukārt, lai atgūtu gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (par ārstniecību, izglītību u.c.), deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi.


Visērtāk deklarāciju ir iesniegt elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Sīkāku informāciju par Gada ienākuma deklarācijas iesniegšanu, lūdzu skatīt –  www.vid.gov.lv : Šeit

Avots: www.vid.gov.lv