Dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar māju tāmēm un apsaimniekošanas maksu 2021.gadam

Dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar māju tāmēm un apsaimniekošanas maksu 2021.gadam