Dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar māju tāmēm un apsaimniekošanas maksu 2019.gadam!

Dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar māju tāmēm un apsaimniekošanas maksu 2019.gadam!

Dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar māju tāmēm un apsaimniekošanas maksu 2019.gadam!

Tāmju projekti izstrādāti atbilstoši 11.07.2017. MK noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

INP SIA “Ikšķiles māja” informē, ka daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki ar tāmi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 2019.gadam, kā arī ar dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem var iepazīties INP SIA “Ikšķiles māja”, sākot no 16.oktobra:

apmeklētāju pieņemšanas laikā
pirmdienās 14:30 – 19:30

INP SIA “Ikšķiles māja” aicina pilnvarotos mājas vecākos iepazīties ar mājas tāmju projektu, izteiktu ierosinājumus un grozījumus.

Atgādinām, ka jebkurus remontdarbus mājai , apsaimniekošanu pārvaldnieks var veikt tikai un vienīgi par tiem finanšu līdzekļiem, kurus nodrošina mājas dzīvokļu īpašnieki!