Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku ievērībai!

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku ievērībai!

Saskaņā ar 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 31.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.21/2018 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Ikšķiles novadā” decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem decentralizētās kanalizācijas sistēmas līdz 2019.gada 31.decembrim jāreģistrē, iesniedzot SIA “Ikšķiles māja” decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. Reģistrācijas apliecinājumu var iesniegt personīgi SIA “Ikšķiles māja”  birojā Dainu ielā 1A-1, Ikšķilē vai elektroniski uz e-pasta adresi: birojs@ikskilesmaja.lv.

Prasības par reģistrāciju attiecas uz Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu ciema teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kurās notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai izmanto:

  1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda mazāka par 5 m3/diennaktī;
  2. septiķus;
  3. notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi.

 

SIA “Ikšķiles māja”