Dabas resursu nodokļa un poligona tarifa paaugstināšanās ietekmēs atkritumu apsaimniekošanas tarifu Lielrīgas reģionā no 2019. gada 1. janvāra.

Dabas resursu nodokļa un poligona tarifa paaugstināšanās ietekmēs atkritumu apsaimniekošanas tarifu Lielrīgas reģionā no 2019. gada 1. janvāra.

Mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei, no 2019. gada 1. janvāra visā Latvijā mainīsies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, DRN par atkritumu noglabāšanu, maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. 2016. gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN pieaugs katru gadu līdz 2020. gadam ieskaitot. Jau 2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājās līdz 35,00 €/t. 2019. gadā šī nodokļu likme būs 43,00 €/t.

Tāpat, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam, ar 2019. gada 1. janvāri stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā “Getliņi”, kā rezultātā paaugstināsies kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.

DRN un poligona tarifs veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, tāpēc proporcionāli pieaugs arī visa “Clean R” pakalpojuma izmaksas.

Pašvaldībās, kuras apkalpo SIA “Clean R”, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par vienu m3 ar PVN no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019.gada 31. decembrim būs sekojošs:

  • Stopiņu novads – 12,48 €;
  • Ikšķiles novads – 13,49 €;
  • Inčukalna novads – 15,49 €;
  • Sējas novads – 17,93 €;
  • Ķekavas novads – 14,57 €;
  • Carnikavas novads – 15,15 €.

Pašvaldībās, kurās atkritumu apsaimniekošanā ir brīvais tirgus – Rīgā, Lielvārdē, Ogrē un Ķegumā – maksa par 1mᶟ sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, t.sk. PVN, pieaugs par aptuveni 4,17 €.

Izmaiņas skars arī lielgabarīta atkritumu un būvgružu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma cenu atsevišķos novados (jaunie tarifi norādīt ar PVN):

  • Stopiņu novadā: lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanai – 11,60 €/mᶟ;
  • Inčukalna novads: lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanai – 14,56 €/mᶟ un būvgružu atkritumu apsaimniekošanai – 20,32 €/mᶟ;
  • Ķekavas novads: lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanai – 14,57 €/mᶟ;
  • Carnikavas novads: lielgabarīta un būvgružu atkritumu apsaimniekošanai – 24,84 €/mᶟ.

DRN palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Savukārt poligona “Getliņi” tarifa izmaiņas ir saistītas ar būtisku pieaugumu regulējamā pakalpojuma izmaksās, likumdošanas prasībās un nepieciešamajās investīcijas Eiropas Savienības prasību izpildei.

Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot pārstrādes rūpnīcām atkārtotai pārstrādei. Tāpēc, šķirojot atkritumus, mēs palīdzam ne tikai dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī atbalstām tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, kā minēts iepriekš, samazinām individuālās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu.

Ja klientam rodas jautājumi saistībā ar pakalpojuma maksas izmainām, lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pastu kc@cleanr.lv .

Papildu informācija:

Kaspars Līcītis,
“Clean R” preses sekretārs
Tālrunis: +371 29660003
E-pasts: kaspars.licitis@cleanr.lv