Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku ievērībai!

Saskaņā ar 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada 31.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.21/2018 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas…

Informācija par ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” ietvaros izbūvēto kanalizācijas kolektora atzaru pieslēgumu nekustamajiem īpašumiem.

Atbilstoši Būvniecības likuma 21.pantā noteiktajam,  ka būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā, Ikšķiles pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgt savu nekustamo īpašumu pie izbūvētajiem kanalizācijas kolektora atzariem  tikai pēc kanalizācijas…