Informācija Ikšķiles pilsētas iedzīvotājiem, saistībā ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanas uzsākšanu.

Informējam, ka, lai paplašinātu Ikšķiles ūdenssaimniecības sistēmu un nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus centralizētās kanalizācijas pakalpojumus, SIA „Ikšķiles māja” kā pasūtītājs ir uzsācis ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstība II…