Izveidots fotoalbums “Ikšķiles novads Latvijas simtgadē” .

Sagaidot Latvijas simtgadi, Ikšķiles novada pašvaldība izveidoja fotoalbumu, kas atspoguļo Ikšķiles novadu svētku gada griezumā. Fotoalbums “Ikšķiles novads Latvijas simtgadē” ir pašvaldības veltījums valsts jubilejā. 17.novembrī Ikšķiles novada pašvaldība prezentēja…

Aizvadīti Latvijas 100. dzimšanas dienas pasākumi (video).

Ar krāšņiem pasākumiem visā novadā aizvadīta Latvijas valsts dzimšanas diena. 17.novembrī par godu Latvijas simtajai gadskārtai notika plaša svinību programma. Ekumēniskais dievkalpojums Ikšķiles ev.lut. Sv.Meinarda baznīcā noritēja ekumēniskais dievkalpojums, kurā…