Uzstādītas mājas dzīvnieku ekskrementu savākšanas urnas.

Atsaucoties iedzīvotāju paustajai vēlmei, Ikšķiles novada pašvaldība turpina darbu pie Daugavas aizsargdambja labiekārtošanas - uzstādītas četras specializētās mājas dzīvnieku ekskrementu savākšanas urnas. Ikšķiles novada pašvaldība aicina ikšķiliešus, kā arī citus…

SIA “Clean R” veic klientu aptauju.

Lai pilnveidotu sniegto pakalpojumu kvalitāti, SIA “Clean R” ir sagatavojusi aptaujas anketu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā. Jūsu viedoklis tiks ņemts vērā sniegtā pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanā un pilnveidošanā! Aptauja norisināsies…