Pasniegta Dzintara Soduma balva literatūrā.

17. maijā notika svinīgais pasākums, kurā Ikšķiles novada pašvaldība pasniedza Dzintara Soduma balvu literatūrā. Pasākumu vadīja redaktore Gundega Blumberga un rakstnieks Roalds Dobrovenskis, bet  muzikālo noformējumu nodrošināja  Laura Purena  un…

Vienā balsī – te ir Ikšķile!

12.maijā klausītāju pilnā Ikšķiles tautas nama zālē aizritēja senioru vokālā ansambļa "Saulgrieži" 12. jubilejas koncerts. "Saulgriežus" sveikt un koncertu kuplināt bija ieradušies vairāki draugi - ansambļi no citiem Latvijas novadiem. Šogad…