Izvietoto atkritumu šķirošanas konteineru adreses Ikšķiles novadā


Izvietoto atkritumu šķirošanas konteineru adreses Ikšķiles novadā, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmos:

1. Bērzu iela 1, Ikšķile – stikls, MAK, PET
2. Dainu iela 3, Ikšķile – stikls, MAK, PET
3. Dārza iela 13, Ikšķile – stikls, MAK, PET
4. Kastaņu iela 9, Ikšķile – stikls, MAK, PET
5. Lejas iela, Ikšķile – stikls, MAK, PET
6. Melioratoru iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
7. Melioratoru iela 8, Ikšķile – stikls, MAK, PET
8. Pārbrauktuves iela 2, Ikšķile – stikls, MAK, PET
9. Pārbrauktuves iela 9A, Ikšķile – stikls, MAK, PET
10. Peldu iela 22, Ikšķile – stikls, MAK, PET
11. Reinpētera iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
12. Skolas iela 2, Ikšķile – stikls, MAK, PET
13. Skolas iela 4, Ikšķile – stikls, MAK, PET
14. Skolas iela 13, Ikšķile – stikls, MAK, PET

15. Kraujas, Tīnūži – stikls, MAK, PET
16. Lapas, Tīnūži – stikls, MAK, PET
17. Kaparāmuru karjers-Ezeri, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads (škiroto atkritumu savākšanas laukums) – stikls, MAK, PET, koksne un izlietotie koka iepakojumi, metāla iepakojumi, sadzīvē radušies bīstamie atkritumi, akumulatori, baterejas, elektroniskās iekārtas – saldētavas, ledusskapji u.c, bioloģiski noārdāmie atkritumi.

Škiroto atkritumu savākšanas laukuma atrašanās vieta (karte)

Kā šķirot pareizi – infografika

Vairāk par atkritumu šķirošanu:
1. https://cleanr.lv/lv/pakalpojumi/#atkritumu-apsaimniekosana
2.
Likums “Atkritumu apsaimniekošanas likums“
3. Ikšķiles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi “Par atkritumu apsaimniekošanu Ikšķiles novadā” Nr.4_2012


Dabas resursu nodokļa un poligona tarifa paaugstināšanās ietekmēs atkritumu apsaimniekošanas tarifu Lielrīgas reģionā no 2019. gada 1. janvāra.


 SIA Clean R  informācija: https://cleanr.lv/lv/kontakti/