Ar 2020.gada 1.janvāri tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

Ar 2020.gada 1.janvāri tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumam ar 2020.gada 1.janvāri stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs poligonā “Getliņi”, kā rezultātā paaugstināsies kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.
Tāpat informējam, ka maksas pieaugums saistīts ar izmaiņām dabas resursu nodokļa (DRN) likmē – no EUR 43.00 uz EUR 50.00 par vienas sadzīves atkritumu tonnnas apglabāšanu. Saskaņā ar DRN likumu, DRN likmes pieaugums paredzēts katru gadu līdz 2020.gadam.
Pamatojoties uz minnēto vides pakalpojumu uzņēmums SIA “Clean R” informē, ka ar 2020.gada 1.janvāri Ikšķiles novadā tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

SIA “Clean R” informāciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 2020.gadam skatīt: Šeit.

Ja rodas jautājumi saistībā ar sniegtā pakalpojuma maksas izmaiņam, lūdzu sazināties ar SIA “Cean R” Klientu apkalpošanas centru zvanot: 67111001 vai rakstot: kc@cleanr.lv