Algas nodokļa grāmatiņa.

Algas nodokļa grāmatiņa.

Algas nodokļa grāmatiņa

Vai pēdējā laikā esi ieskatījies savā algas nodokļa grāmatiņā? 💻 To jebkurā laikā vari izdarīt, ejot uz https://eds.vid.gov.lv/VID EDS sadaļā “Algas nodokļa grāmatiņa” iespējams: ▫️ uzzināt, kāds ir Tavs VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums;▫️ atzīmēt galveno ienākumu gūšanas vietu;▫️ paziņot darba devējam vai citai institūcijai sensitīvo informāciju par sevi – invaliditāti, politiski represētās personas statusu vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu;▫️ paziņot par personas ņemšanu apgādībā vai apgādības pārtraukšanu;▫️ izdrukāt informāciju.#manalatvijalv #daridigitāli

Posted by Valsts ieņēmumu dienests on Pirmdiena, 2018. gada 23. jūlijs

 

Fiziskai personai


Informācija iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai algas nodokļa grāmatiņā jāsniedz fiziskajām personām pašām elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), vai personiski, ierodoties VID klientu apkalpošanas centrā. Informācijas sniegšana par galveno ienākuma gūšanas vietu, apgādājamiem un papildu atvieglojumiem un iekļaušana algas nodokļa grāmatiņā ir nodokļu maksātāja pienākums un vienlaikus arī izvēle. Tikai pati persona var veikt izvēli par darba devējam redzamo informāciju personas algas nodokļu grāmatiņā, tai skaitā personas invaliditāti vai apgādībā esošām personām. Ja persona izvēlas informāciju par atvieglojumiem nerādīt darba devējam un norāda to savā algas nodokļu grāmatiņā, nodokļu atvieglojumus, kas tai pienākas, persona var piemērot, iesniedzot attiecīgā taksācijas gada ienākumu deklarāciju, tādējādi nodrošinot sev tiesības saņemt visus atvieglojumus, tai skaitā atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli pilnā apmērā.


Darba devējiem


Izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), ir iespējams iegūt informāciju par saviem darbiniekiem (tiem, kuri ir izvēlējušies nodokļa atvieglojumus piemērot pie konkrētā darba devēja) un aktuālajiem piemērojamiem nodokļu atvieglojumiem, kurus darba ņēmējs ir apstiprinājis. VID elektroniski informē darba devēju par izmaiņām saistībā ar darbiniekiem piemērojamiem atvieglojumiem, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi, kas norādīta sadaļā “Sarakste ar VID”.