Aizvadīta pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce.

Aizvadīta pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce.

sapulce

11.martā Ikšķiles tautas namā notika pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce, kurā piedalījās 110 biedri no Ikšķiles un Tīnūžu pagasta.
Jau tradicionāli kopsapulces ieskaņā dziedāja senioru ansamblis “Saulgrieži” Jāņa Rijnieka vadībā. Ansamblis priekšnesuma beigās nodziedāja  Jāņa Rijnieka veltījumu pilsētai – dziesmu “Ikšķile”.

pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce

pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce

Uz kopsapulci bija ieradušies viesi no pašvaldības. Uzrunājot klātesošos, Ikšķiles novada domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš pateicās senioriem par veiksmīgo sadarbību un dalību dažādās ar novada administratīvi teritoriālo reformu rīkotajās aktivitātēs.  Priekšsēdētājs sniedza īsu ieskatu  par administratīvi teritoriālās reformas virzību. “Pašvaldības vadības un deputātu viedoklis ir tāds, ka šeit notiek politiskais tirgus, politiskā vienošanās, ir atsevišķu politiķu iegribas, ambīcijas un intereses.”  Viņš uzsvēra, ka  valdība nav ņēmusi vērā Ikšķiles novada iedzīvotāju prasības un vēlmi dzīvot neatkarīgā novadā.

“Ikšķiles novada pašvaldības darbs vienmēr ticis virzīts uz iedzīvotāju interesēm. Visi projekti, kas realizēti izglītības, kultūras, sociālajā, infrastruktūras uzlabošanas  jomā, vērsti uz novada attīstību, iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu,”  atklāja Trapiņa kungs, tajā pašā laikā paužot nožēlu par valdības liegto iespēju rast finansējumu jauniem projektiem, piemēram, tādam nozīmīgam projektam kā ēkas Skolas ielā 4 pārbūve.
Arī  priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons un izpilddirektore Agnese Jankuna sniedza informāciju par paveikto un plānotajiem novada infrastruktūras sakārtošanas un labiekārtošanas darbiem, piemēram, sadarbībā ar Neatliekamās palīdzības dienestu Ikšķilē izveidots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes punkts, tuvojas noslēguma posmam centra laukuma projekts, drīzumā tiks atklāts skeitparks,  kā arī realizēti citi projekti. Pašvaldības pārstāvji akcentēja, ka šajā gadā prioritārie ir  ielu un ceļu sakārtošanas darbi.  Plānots gan atjaunot ielas, gan arī veikt ielām projektēšanu un izbūvēt tās no jauna, uzstādīt apgaismojumu, izveidot velo un gājēju celiņus, pilsētas teritorijā izvietot soliņus. Pašvaldība aicināja seniorus apmeklēt Ikšķiles pilsētas 835 gadu svinības, kas sāksies jau 29.maijā, bet kulmināciju sasniegs 5., 6. un 7.jūnijā.
Turpinot tēmu par ielu sakārtošanas darbiem, INPSIA “Ikšķiles māja” direktors Juris Rudens informēja par ūdenssaimniecības attīstības II kārtas īstenošanu. “Šī projekta ietvaros visi darbi ir pabeigti. Kā rezultātā tika izbūvēti kanalizācijas tīkli, maģistrālie vadi 30 km garumā visā pilsētā, bet kopā ar pievadiem tas sastāda 36 km.” Pavasarī zaļās zonas, visi grants ceļi, kur notika darbi, tiks atjaunoti.
Par aktualitātēm pašvaldībā ziņoja arī Veselības veicināšanas centra vadītāja Gunta Gunda Rudene un Sociālā dienesta vadītāja Dace Ikauniece.

pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce

pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce

pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce

pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce

pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce

pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce

Kopsapulces turpinājumā par 2019.gadā paveikto atskaitījās pensionāru biedrības “Saulgrieži” valdes priekšsēdētāja Anita Strante. Viņa uzsvēra, ka seniori bijuši aktīvi ne tikai sabiedriskajā dzīvē, bet arī pauduši savu pilsonisko nostāju administratīvi teritoriālās reformas jautājumā.  2019.gadā pensionāri piedalījās dažādās nodarbībās, pilnveidojot savas prasmes un paplašinot savu redzesloku, gan arī atbalstot aktīvu dzīvesveidu. Jau tradicionāli seniori apmeklējuši teātra izrādes, braukuši ekskursijās, svinējuši nozīmīgās dzīves jubilejas un vienkārši pratuši priecāties par dzīvi.
Pagājušā gada nogalē pensionāru biedrība “Saulgrieži” svinēja savu 45 gadu jubileju. Strantes kundze atklāja, ka  pensionāru biedrība “Saulgrieži” ir vienīgā biedrība Latvijā, kura aktīvi darbojas jau četrdesmit piecu gadu garumā bez pārtraukuma un pieredzējusi paaudžu maiņu.
Kopsapulcē priekšnesumu sniedza arī senioru deju kopa “Vijas” vadītājas Inetas Vecrinkas vadībā.

pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce

pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce

pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce

pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce

pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce

pensionāru biedrības “Saulgrieži” kopsapulce

Avots: www.ikskile.lv