Aicinām izteikt priekšlikumus veicamajiem darbiem!

Aicinām izteikt priekšlikumus veicamajiem darbiem!

Atbilstoši normatīvo aktu prasībās INP SIA “Ikšķiles māja” kā namu pārvaldnieks izpilda savas saistības un nodrošina visus obligāti veicamos darbus māju uzturēšanā, taču tikpat būtiska ir katras mājas dzīvokļu īpašnieku līdzdalība. Tas attiecas gan uz gan mājas uzkrājuma veidošanu, ko var ieguldīt sava kopīpašuma sakārtošanā, gan uz dalību lēmumu pieņemšanā.

Lai sagatavotu Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2019. gadam, lai ietvertu lielākus remontdarbus, kuru izmaksas nepieciešams segt no esošā mājas uzkrājuma vai veidot papildus uzkrājumu konkrētam mērķim.

Līdz 2018.gada 28.septembrim aicinām izteikt priekšlikumus veicamajiem darbiem!

Apsaimniekošanas un siltumapgādes dienesta vadītājai – dace.kizino@ikskilesmaja.lv vai klātienē mūsu birojā Dainu ielā 1A-1, Ikšķilē (pirmdienās no 15.00-19.00).

INP SIA “Ikšķils māja”